RAB Godkendt

Ordningen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er lavet for at give brugerne af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne finde alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav.

Muligheden for at blive RAB-registreret er lovreguleret, og det er Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med loven og som udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger som f.eks. ZCT ZoneConnection Terapeutforening, som jeg er medlem og godkendt af.

Minimumskravet til at blive RAB-registreret som f.eks. zoneterapeut eller kranio-sakral terapeut er 660 timers undervisning. Heraf skal mindst 300 timers undervisning med efterfølgende eksamen være foretaget af en læge i fagene fysiologi, anatomi og sygdomslære. De resterende timer er fordelt på teori og praksis i det primære fagområde, f.eks. zoneterapi, basal sundhedslovgivning (bl.a. autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri), klinikvejledning/klientbehandling, psykologi og præsentation af andre alternative behandlingsformer.

En RAB-registrering skal vedligeholdes, og der er krav til kontinuerlig efteruddannelse samt regelmæssig fornyelse af førstehjælpsbeviset.

Ønsker man at blive RAB-registreret på flere behandlingsområder, har man kun behov for at uddanne sig i teori og praksis på sit nye fagområde (f.eks. massage). Resten af uddannelsen kan genbruges fra det første område, man blev RAB-registreret på.